Back translation – zbiór najważniejszych informacji

Treści prezentowane w sieci kształtują obraz usług i towarów, dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorca zapewnił prawidłowe treści na stronie internetowej, które wyróżniają się najwyższą jakością. Taki efekt można osiągnąć, zlecając usługę, jaką jest tłumaczenie odwrotne (ang. back-translation). W naszym artykule prezentujemy najważniejsze informacje związane z tłumaczeniem tego typu. Zapraszamy do lektury.

Co to jest back-translation?

Wiele specjalistów porównuje usługę profesjonalnego tłumaczenia oferowanego przez biuro tłumaczeń z zabawą w głuchy telefon. Zdanie lub słowo powtarzane przez kilka różnych osób czy podmiotów w końcu może przyjąć zabawną formę, zupełnie inną od tej pierwotnej treści. Z tłumaczeniami jest podobnie. Każde biuro, chociaż z pewnością przetłumaczy daną treść ze starannością, to i tak przekład językowy będzie się różnić od tego oryginalnego tekstu. 

Na rynku tłumacze stosują różne językowe technologie. Jednym z nich jest właśnie odwrotne tłumaczenie. Na rynku zagranicznym taka technika jest znana pod nazwą back-translation. Polega na ponownym przekładzie tekstu już po przełożeniu na język ponownie na ten źródłowy.

W praktyce, jeśli zadaniem tłumacza było przełożenie tekstu z języka polskiego na angielski, to po przetłumaczeniu na angielski, autor nowopowstały tekst znów tłumaczy na polski. Co daje taka technika? 

Jeśli tekst przetłumaczony z języka na polski i odwrotnie zachowa spójność i sens w dwóch językach, taka usługa daje gwarancję jakości tekstu i poprawności merytorycznej. Z uwagi na specyfikę techniki za takie tłumaczenie trzeba znacznie więcej zapłacić, jednak większy wydatek w większości przypadkach jest opłacalny. 

Mając na uwadze specyfikę tej metody i korzyść, tłumaczenie odwrotne jest stosowane w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia specjalistycznego, w którym błędy nie tyle, co stylistyczne, lecz znaczeniowe mogą oznaczać katastrofę. W praktyce wprowadzenie na przykład klienta w błąd w kwestii danej usługi lub produktu. W konsekwencji może się to przełożyć na obniżenie wyniku sprzedażowego w przedsiębiorstwie lub negatywne oddziaływanie społeczeństwa na dany produkt. 

Tłumaczenie odwrotne – wady i zalety

Na rynku tłumaczeniowym stosuje się różne technologie językowe i każda z nich ma swoje wady i zalety. Nie inaczej jest w przypadku tłumaczenia odwrotnego. Oczywiście taka technika ma wiele zalet, jednak nie można jej traktować jako złotego środka na wszystko.

Jeśli dany tekst źródłowy będzie kiepskiej jakości to nawet staranne jego przetłumaczenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Zagrożenie niepowodzenia takiego tłumaczenia mogą wystąpić zwłaszcza w tekście, w którym pełno ogólników, tworzące szerokie pola do interpretacji auto przekładu. Bardzo możliwe wtedy, że odwrotne tłumaczenie będzie stratą czasu. Dlatego w tym miejscu należy zaznaczyć, że przekład tego typu nie jest tym samym co korekta tekstu. 

Odwrotne przetłumaczenie tekstu ma niewątpliwą zaletę, jaką jest możliwość znalezienia, dzięki tej technice wiele błędów i nieścisłości. Dlatego back-translation jest stosowany najczęściej w przypadku tłumaczenia dokumentów prawniczych, inżynieryjnych, farmaceutycznych i medycznych. Jak już wspominaliśmy, taka technika pozwala zminimalizować ryzyko złego zinterpretowania tekstu. Dlatego technika jest stosowana w przypadku tłumaczenia działania leków. Błędy w tym przypadku nie mogą mieć miejsca. 

Back-translation – kiedy warto zainteresować się taką usługą tłumaczeniową?

Niestety polskie przepisy nie nakładają obowiązku stosowania przez tłumaczy back-translation. Jednak wykorzystywanie tej techniki to zdecydowanie cecha, którą wyróżniają się dobre biura tłumaczeń. Najczęściej taka usługa jest zlecana w przypadku konieczności przełożenia treści na obce języki, znajdujących się w ulotkach do leków, instrukcjach obsługi danego urządzenia i wszelkich treści, mogące kształtować działania społeczeństwa w obszarze zdrowia i życia. 

Co więcej, tłumaczenie odwrotne jest stosowane w przypadku konieczności dokładnego przetłumaczenia dokumentów z zakresu ekonomii, finansów, inżynierii produkcyjnej, budownictwa czy tych związanych z działalnością naukową. 

Kiedy tłumaczenie odwrotne się nie sprawdzi?

Każde użyte technologie językowe muszą zostać wykorzystywane w danych sytuacjach. Dlatego zaleca się, aby omawianą technikę stosować w konkretnych przypadkach. Zlecając tłumaczowi wykonanie odwrotnego przekładu, należy pamiętać, że sama treść stworzona w języku źródłowym powinna być wysokiej jakości.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wtedy przełożenie oryginalnego tekstu pozostawi wiele do życzenia. Back translation nie będzie pomocne, jeśli w tekście będzie mnóstwo ogólnych stwierdzeń czy też w samej treści  nie będzie zarysowanego kontekstu, prowadzącego do wniosku. Istotne jest również to, że odwrotne tłumaczenie generuje nakład czasu. To znacznie dłuższy proces tłumaczenia, dlatego taka technika nie jest zalecana przy zleceniach, które wymagają szybkiej realizacji.