Cechy dobrego tłumacza turecko- polskiego

Tłumaczenie z języka obcego to zadanie wymagające nie tylko znajomości słownictwa oraz gramatyki tego języka- aby móc sprawnie przekładać teksty oraz wypowiedzi w czasie rzeczywistym, potrzebna jest także wiedza na temat codzienności, zwyczajów oraz historii danego kraju.

Tłumacz tureckiego i kulturoznawca

Znajomość języka wynikająca z wielu lat nauki nie zawsze wystarczy, aby wykonać dobre tłumaczenie turecko- polskie. Zwłaszcza, że jest to język, który nie pochodzi z tej samej grupy, co język polski. Zrozumienie związków nieprzetłumaczalnych wymaga w takich przypadkach także znajomości kultury danego kraju. Dlatego też, dobry tłumacz tureckiego to także kulturoznawca i religioznawca. Dzięki zrozumieniu wydarzeń, które kształtowały obyczaje oraz mowę innego narodu można lepiej przyswoić sobie jego mentalność, a także zawiłości językowe. Tłumacz nie badający meandrów kulturowych danego kraju, nie posiada intuicji, która pozwala wniknąć w świat rozmówcy. Intuicja ta może pozwolić także na rozumienie nowo tworzonych, sytuacyjnych zwrotów lub żartów. Ponadto, tłumacz języka używanego w innym kręgu kulturowym niż jego rodzimy, powinien dobrze orientować się w tamtejszych wierzeniach. Religia to sfera, której żaden tłumacz tureckiego nie może pominąć w procesie edukacji. Zarówno w naszym kraju jak i w Turcji, religia miała ogromne znaczenie w kształtowaniu się kultury oraz wielu wyrażeń używanych zarówno w języku potocznym, jak i oficjalnym. Najlepiej więc zlecić tłumaczenie turecko- polskie osobie, która pasjonuje się nie tylko nauką języka, ale także kulturą i zwyczajami panującymi w Turcji.

Jak rozpoznać dobrego tłumacza?

Poza wspomnianym zainteresowaniem kulturą, dobry tłumacz turecko-polski to osoba, która regularnie odwiedza Turcję. Język jest tworem wciąż żywym i elastycznym. Jedynie osoba mająca kontakt z żywym językiem tureckim, w samym sercu jego pochodzenia, jest w stanie operować nim równie swobodnie jak Turcy. Swoboda ta, jest niezbędna szczególnie w przypadku tłumaczeń ustnych, gdzie przekładane są rozmowy, podczas których używa się nie tylko formalnych, poprawnych sformułowań, ale również wyrażeń pochodzących z mowy potocznej.

Bardzo dobre tłumaczenie turecko- polskie poza znajomością kultury oraz ciągłym kontaktem z żywym językiem, wymaga także umiejętności utrzymania koncentracji, podzielności uwagi i szybkiego zapamiętywania. Podczas najtrudniejszych w tym zawodzie- ustnych tłumaczeń szeptanych- tłumacz tureckiego musi połączyć słuchanie i zapamiętywanie z jednoczesnych trafnym przekładaniem informacji na język rodzimy lub z języka ojczystego na turecki. Dlatego też osoba, na której spocząć ma odpowiedzialność za tłumaczenie ważnej rozmowy biznesowej powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i umiejętności.