Czego powinieneś wystrzegać się przygotowując autorskie tłumaczenie?

Każdy z tłumaczy z pewnością popełnił w swojej karierze kilka karygodnych błędów, które w większym lub mniejszym stopniu odbiły się na jego późniejszym funkcjonowaniu w całym środowisku. Jako tłumacze, ale także i ludzie, nieustannie uczymy się, a zatem drobne wpadki z pewnością w większej bądź mniejszej częstotliwości będą się pojawiać. Nauczeni doświadczeniem jednak, nie powinniśmy do takiego nieprofesjonalnego zachowania często powracać, dlatego poniżej prezentujemy kilka podstawowych rad na to, jak NIE tworzyć tłumaczeń tekstów pisanych.

NIE zapominaj o wartości estetycznej tekstu

Często, skupiając się na walorach merytorycznych, całkowicie zapominamy o tym, że to w jaki sposób podamy naszą pracę, tak w większości zostanie ona odebrana. O wiele łatwiej zatem poprawić drobne niuanse znaczeniowe w tekście, który został poprawnie i bezbłędnie stworzony. Jeśli jednak klient otrzyma od nas dokument, w którym nie zastosujemy podstawowych zasad edycji, wystąpią literówki, pominiemy ważne wytłuszczenia lub nie będziemy trzymać się wcześniej ustalonej czcionki, możemy narazić się na niezadowolenie.

Rażące błędy ortograficzne i stylistyczne

Wymienione w tytule akapitu dwa elementy stanowią jedne z podstawowych rzeczy, o których musimy bezwzględnie pamiętać, przygotowując tłumaczenie na zlecenie. Jeśli naszą uwagę skierujemy jedynie na dokładne przeniesienie zdań z jednego tekstu na drugi, możemy całkowicie zatracić sens, wartość artystyczną lub merytoryczną danej wypowiedzi, a w rezultacie znacząco minąć się z założeniami autora oryginału. Jeśli dodatkowo w naszej pracy pojawi się sporo błędów ortograficznych, literówek i pomyłek znaczeniowych – nasze godziny spędzone na przygotowywaniu takiego materiału niestety będą na marne.

Bez wątpienia każdy z tłumaczy posiada swój specyficzny styl. Tak samo, jak każdy z nas wypowiada się w nieco inny sposób, woli składać krótsze lub o wiele dłuższe zdania, tak poszczególne tłumaczenia mogą różnić się między sobą. To całkowicie normalne, niemniej jednak pośród tych niuansów należących jedynie do sfery odbiorczej, każdy translator powinien bez wątpienia przestrzegać kilku niezbędnych reguł, które w znaczącym stopniu odpowiedzą za całościowe zrozumienie tłumaczonego pliku źródłowego.