ELTS Poznań – osobisty rozwój językowy

Kurs IELTS kończy się egzaminem, w którym zdającemu przyznawane są punkty zgodnie z jego umiejętnościami. Jest to sprawdzian badający umiejętności w sferze odsłuchu, mowy, czytania i pisma – kompleksowa znajomość. Osoba otrzymująca najniższą notę nie potrafi posługiwać się sprawnie językiem angielskim. Najwyższa nota zaś oznacza, że zdający płynnie posługuje się językiem angielskim i jest gotów, by studiować na zagranicznych uczelniach lub podejmować pracę w anglojęzycznych firmach.

W zależności od tego o co osoba zdająca później chce się ubiegać. Osoby mające na celu podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach zdają egzamin IELTS Academic. Natomiast egzamin IELTS General jest skierowany do osób pragnących rozpocząć stypendium zawodowe lub pracę w anglojęzycznym środowisku. Certyfikat IELTS jest uznawany przez renomowane uczelnie i wiele rozwijających się przedsiębiorstw.