Kto może być tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły – czyli jakie predyspozycje do zawodu tłumacza?

Tłumacz przysięgły jest osobą, od której wymaga się określonych umiejętności i spełnienia wymaganych warunków. Nie każdy, bowiem może zostać przedstawicielem tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu. Aby móc tytułować się mianem tłumacza przysięgłego należy mieć przede wszystkim ukończone studia językowe i zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Ponadto, wymagane jest obywatelstwo Polski lub innego kraju członkowskiego UE i nie być karany za przestępstwa dokonane umyślnie. Osoba ta musi mieć także pełną zdolność do czynności prawnych i posługiwać się językiem polskim. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi, uzyskuje się uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia, Poznań – profesjonalne usługi dla Twoich potrzeb

Sprawy urzędowe, które wymagają przekładu dokumentacji z języka polskiego na język angielski i odwrotnie muszą być poświadczone przez osobę z uprawnieniami, czyli przez tłumacza przysięgłego. Nawet, jeśli ktoś jest w stanie sam przetłumaczyć dokumenty, gdyż zna język angielski, ale nie ma uprawnień tłumacza, nie może formalnie poświadczyć dokumentów i nie będą one uznawane przez urzędy i sądy.