Na czym polega tłumaczenie tekstu, czyli czym powinien się kierować tłumacz w swojej pracy

Tłumaczenie tekstu inaczej zwane jego przekładem nie jest wcale prostą czynnością. Kwalifikacje i kompetencje tłumacza nie mogą ograniczać się wyłącznie do znajomości języka obcego. Wymaga się tu znajomości kulturowej, idiomów, wiedzy merytorycznej na temat przedmiotu tłumaczenia. Zbyt dosłowny przekład może obfitować w pomyłki.

Tłumaczenie może być pisemne lub ustne. Pisemne oznacza przekład przeczytanego tekstu i zapisanie go. Taki rodzaj tłumaczenia pozostawia tłumaczowi możliwość zapoznania się z tekstem, zrozumienia go i przygotowania się do przekładu. Przy ustnym tłumaczeniu już nie jest tak łatwo. Z takich tłumaczy korzysta się często przy okazji spotkań międzynarodowych o charakterze biznesowym lub politycznym. Tłumacz od razu przekłada zasłyszaną wypowiedź. Musi jednak znać kontekst i zakres tematyczny, jakiego wypowiedź dotyczy. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność, gdyż zawierzono mu, zaufano i w jego rękach są ważne dialogi i wypowiedzi. Jest także forma, która łączy tłumaczenie ustne z pisemnym i polega na tym, iż tłumacz ustnie tłumaczy to, co odczytał w formie pisemnej. Taka praktyka jest często spotykana w sądzie. Większość tłumaczy dokonuje tłumaczeń na swój język ojczysty, czyli na ten, który zna lepiej. O ile tłumaczenie tekstów nie wymaga od tłumacza specjalnych pozwoleń czy dodatkowych studiów lub kursów, o tyle tłumacz przysięgły musi zdać specjalistyczny egzamin, aby móc pracować w tym zawodzie i tytułować się w ten sposób.