Podstawowe cechy trafnego tłumaczenia

Tłumaczenie, a więc przenoszenie danej treści wraz z jej poprawnością gramatyczną z jednego języka na inny, stanowi nie lada wyzwanie. Aby sprawić, że dana wypowiedź pisemna zachowa sens oryginału, nie zanudzi czytelnika, będzie klarowna, jasna i przejrzysta, wystarczy trzymać się kilku istotnych elementów, dzięki którym efekt końcowy tłumaczenia zadowoli zarówno pierwotnego autora, jak i jego odbiorców.

Skup się na szczegółach

Dobre tłumaczenie jest trafnym przeniesieniem znaczenia tekstu z oryginalnego języka na obcy. Aby jednak stworzyć doskonałe dzieło translatorskie, należy wziąć pod uwagę wszystkie znajdujące się w pierwotnym tekście niuanse oraz sprawić, by zabrzmiały w odpowiednim tonie w innym języku. Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku tłumaczeń, najbardziej problematycznymi a zarazem odpowiadającymi za sukces skończonego tekstu są pozornie najmniej uwidocznione i często głęboko schowane, najistotniejsze elementy oryginału.

Liczy się jakość

O poprawności, a co za tym idzie trafności danego tłumaczenia decyduje kilka bardzo istotnych czynników. Dla każdego translatora, który podejmuje się tłumaczeń na inne języki, jednym z podstawowych założeń powinno być przeniesienie danego tekstu w takiej samej jakości jak prezentował się w oryginalne. Stawiając sobie właśnie taki cel, warto rozpisać wszystkie istotne dla tłumaczenia punkty odniesienia, słowa klucze, użyte w tekście metafory oraz najistotniejsze frazy, których przekaz chcielibyśmy zachować w całości.

Zachowaj sens wypowiedzi

Tłumaczenia to często parafrazy oryginałów, trzymające się przewodniej myśli. Dzieje się tak dlatego, że każdy system językowy jest inny, dlatego żaden, nawet najlepszy tłumacz, nie jest w stanie w idealny sposób przenieść sensu wypowiedzi przy wykorzystaniu czystej kalki językowej oraz użyciu podobnych konstrukcji z ojczystego języka na język obcy i odwrotnie. Gdyby tak się działo, przygotowywane w ten sposób materiały językowe nie byłby wówczas wiarygodne, a praca translatora, potrzebna.