Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenie – czyli przekład z języka źródłowego, na język docelowy, to skomplikowany proces, który możesz dotyczyć zarówno wypowiedzi ustnych, jak i tekstów pisanych. Generalnie, biorąc pod uwagę właśnie to kryterium rozróżniamy dwa główne rodzaje tłumaczeń: tłumaczenie ustne oraz tłumaczenie pisemne.

Jeśli chodzi o rodzaje tłumaczenia ustnego to możemy tu wyróżnić:

  • tłumaczenie symultaniczne – czyli tłumaczenie równoczesne, polega na bieżącym przekładzie wypowiedzi słyszanej po raz pierwszy. Charakterystyczną cechą takiego tłumaczenie jest to, że osoba mówiąca, nie przerywa swej wypowiedzi, by tłumacz miał czas na dokonanie przekładu. Do tłumaczenia symultanicznego wykorzystywane są kabiny dźwiękoszczelne oraz system słuchawek i mikrofonów.
  • tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie następcze, polega na tłumaczeniu wypowiedzi w sekcjach – mogą to być sekcje kilku zdaniowe, lub nawet 10-minutowe. Podczas takiego tłumaczenia, tłumacz wspiera się notatkami, w których za pomocą symboli zapisuje najważniejsze elementy wypowiedzi.
  • tłumaczenie de liaison – to tłumaczenie, które często mylone jest z tłumaczeniem konsekutywnym. Różnica między nimi jest taka, że tłumaczenie de liaison to tłumaczenie zdanie po zdaniu, a nie większych fragmentów wypowiedzi, jak ma to miejsce przy tłumaczeniu konsekutywnym.
  • tłumaczenie szeptane – jest natomiast mylone z tłumaczeniem symultaniczny. Polega ono na tłumaczeniu „do ucha” słuchacza na bieżąco słyszanej wypowiedzi, czyli w odróżnieniu od tłumaczenie symultanicznego nie wymaga żadnego sprzętu technicznego.

Tłumaczenie symultaniczne oraz konsekutywne określa się często jako tłumaczenia konferencyjne. Choć faktycznie są one używane najczęściej podczas konferencji, to jednak nie jest to jedyne miejsce, gdzie są one stosowane. Świetnie sprawdzają się bowiem na spotkaniach biznesowych, politycznych, czy różnego rodzaju szkoleniach, a także wykładach i prezentacjach.
Ciekawym rodzajem tłumaczenie, które łączy tłumaczenie pisemne z ustnym jest tłumaczenie a vista. Polega ono na przekładzie tekstu pisanego na wypowiedź. Takie tłumaczenia najczęściej spotyka się w kancelarii notarialnej lub na sali sądowej.