Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenie pisemne to nic innego jak przekład tekstu pisanego z języka źródłowego na tekst w języku docelowym. Jednak myli się ten, kto myśli, że tłumaczenie takie polega na dosłownym przetłumaczeniu zdania. Wręcz przeciwnie, aby tekst docelowy był zrozumiały dla odbiorcy, należy prawidłowo zinterpretować tekst źródłowy, zwracając uwagę na kontekst kulturowy, idiomy oraz różnice w alfabetach.

Ze względu na tematykę tekstu, jaki jest tłumaczony, można wyróżnić kilka rodzajów tłumaczenie pisemnego:

  • tłumaczenie tekstów religijnych – to jedno z najważniejszych tłumaczeń, które odegrało swą rolę w historii całego świata. To dzięki tłumaczeniu tekstów religijnych, religie wyznawane lokalnie mogły się rozprzestrzeniać na różne kultury i narody. Często podczas takiego przekładu dochodzi niestety do przekłamań, które wynikają bądź z niewiedzy tłumacza, bądź też z chęci lepszego dopasowania tekstu do odbiorców i ich oczekiwań.
  • tłumaczenie literackie – czyli przekład utworów literacki, wymaga od tłumacza nie tylko znajomości języka, ale także talentu, by w tłumaczeniu przekazać całe piękno oryginału oraz intencje autora.
  • tłumaczenie poezji – stwarza jeszcze więcej problemów niż tłumaczenie literackie, ze względu na to, że należy nie tylko oddać sens wiersza ale także formę i rytm.
  • tłumaczenie tekstów piosenek – napotyka podobne problemy, jak tłumaczenie poezji, jednakże w tym wypadku dodatkowym problemem jest przypisanie nutom odpowiedniej sylaby, a także odpowiednie umiejscowienie pauz czy samogłosek śpiewanych na wysokich tonach.
  • tłumaczenie naukowe – można tu wyróżnić tłumaczenia tekstów ekonomicznych, prawnych, medycznych, technicznych – we wszystkich tych tłumaczeniach najważniejsze jest by tłumacz posiadał odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na przetłumaczenie tekstu tak by nie stracił on nic na swej wartości merytorycznej.
  • tłumaczenie pedagogiczne – to przekłady, które służą do nauki drugiego języka, pomagają w poznawaniu nowych struktur składniowych, a także sprawdzają stopień rozumienia tekstu przez ucznia.