Tłumaczenia przysięgłe – co to takiego?

Obecnie, coraz bardziej popularnymi i niezwykle potrzebnymi rodzajami przekładów na obce języki, stają się tłumaczenia przysięgłe. Współczesne społeczeństwa migrują, a co za tym idzie obszary naszego codziennego funkcjonowania niejako zacierają się, zmieniają i znacznie poszerzają swoje granice. Dzięki temu, że świadomość lingwistyczna jest coraz bardziej rozbudowana, przenosząc się do innego kraju lub wracając po latach, jesteśmy w stanie o wiele szybciej i łatwiej sporządzić odpowiednią dokumentację nawet w przekładzie z nawet najbardziej egzotycznych dialektów.

Czym charakteryzują się tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe, to nic innego, jak przekłady uwierzytelnione, a więc przekłady formalnych dokumentów, które są sporządzane zarówno dla osób prywatnych, jak i na potrzeby różnego rodzaju urzędów. Tłumaczenie przysięgłe różni się od tłumaczenia zwykłego tym, że wymagają opatrzenia odpowiednią pieczęcią z imieniem i nazwiskiem danego tłumacza. Rodzajami takich uwierzytelnionych tłumaczeń, są między innymi wszelkiego rodzaju tłumaczenia sądowe, procesowe, akta urodzenia, akta ślubu, dokumenty szkolne, świadectwa pracy, a także innego rodzaju urzędowe certyfikaty i dokumenty oficjalne.

Kto może stworzyć tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia tego rodzaju są sporządzane przez tak zwanych tłumaczy przysięgłych, którzy zlecone przekłady wykonują w oparciu o odpowiednie uwierzytelnienie. Wszyscy tak przygotowani do wykonywania tego zawodu tłumacze, specjalizujący się w realizowaniu przekładów wszelkich urzędowych dokumentów, powinni każdy przygotowany przez siebie przekład popisać i poświadczyć wcześniej zaprojektowaną pieczątką, zawierającą jego imię i nazwisko oraz informację o ilości języków, z których i na które może tłumaczyć. Tak przygotowany tłumacz uwierzytelniony otrzymuje swój unikalny numer, zarejestrowany w specjalnej księdze repertorium.

Tak więc, mając wiedzę o rodzaju tłumaczenia, które chcesz zlecić osobie zewnętrznej, dokładnie dowiedz się nie tylko o swoich prawach, ale także o wymogach nałożonych na realizującego Twoje zamówienie – tłumacza. Nie narażaj siebie, członków swoich rodzin lub bliskich współpracowników na niechciane wezwania do urzędu i dokładnie zapoznaj się z charakterystyką dokumentów przygotowanych do przekładu.