Tłumaczenie a vista

Tłumaczenie a vista to specyficzny rodzaj przekładu, który jest formą pośrednią pomiędzy tłumaczeniem ustnym, a pisemnym. Jego nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznaczać może „na bieżąco”, „natychmiast” lub też „na pierwszy rzut oka” i trzeba przyznać, że wszystkie te określenia świetnie pasują do tego rodzaju tłumaczenia. Tłumacz otrzymuje bowiem tekst, który musi przetłumaczyć ustnie, bez wcześniejszego przygotowania. Do tego typu sytuacji najczęściej dochodzi we wszelkiego rodzaju urzędach, na salach sądowych, w kancelariach notarialnych. Tłumaczone są natomiast takie dokumenty jak: akty notarialne, pełnomocnictwa, protokoły (np. z zeznań świadków), opinie rzeczoznawców, jak również dokumentacja medyczna. W związku z tym, tłumaczenie a vista, najczęściej dokonywane jest przez tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie a vista, ze względu na swą specyfikę, jest trudnym zadaniem i aby je prawidłowo wykonać nie wystarczy tylko znajomość języka źródłowego. Pierwszą trudnością jest fakt, że dokument do tłumaczenia dostaje się bezpośrednio przed tłumaczeniem. Tłumacz nie ma więc możliwości wcześniejszego zapoznania się z tekstem, często nie zna też kontekstu. Aby tłumaczenie było płynne i sensowne tłumacz musi objąć wzorkiem całe zdanie i od razu przełożyć je w sposób zrozumiały na język docelowy.

Kolejnym problemem, przed którym staje tłumacz podczas tłumaczenia a vista jest różnica języka pisanego i mówionego. Dlatego też tłumacz musi mieć nie tylko zdolności językowe ale także translatorskie (czyli zdolność prawidłowej interpretacji tekstu). Ponadto pisma urzędowe obfitują w zdania wielokrotnie złożone i wyjątkowo długie, co też nastręcza kłopotów tłumaczom, gdyż podczas przekładu należy przekazać sens tekstu, a nie jego strukturę gramatyczną.

Ze względu na specyfikę tłumaczeń a vista, są one jednym z elementów egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Przez długi czas tłumaczenie a vista, był traktowane jako podrodzaj tłumaczenie symultanicznego, ale obecnie traktowane jest jako odrębny rodzaj tłumaczeń.