Tłumaczenie filmowe

Tłumaczenie dialogów filmowych to jeden ze specyficznych rodzajów tłumaczenia. Można wyróżnić trzy jego typy:

dubbing

– czyli zastąpienie oryginalnych dialogów, dialogami nagranymi w języku docelowym,

napisy

– które wyświetlane są na dole ekranu,

czytanie listy dialogowej przez lektora.

W Polsce (podobnie jak w innych krajach byłego bloku komunistycznego) największą popularnością przez długi czas cieszyły się filmy z lektorem. Obecnie, głównie ze względu na dostępność filmów internecie, najwięcej jest filmów z napisami. Napisy, wbrew temu, co wiele osób uważa, są tłumaczeniem, które sprawia tłumaczą dość dużo problemów. Dzieje się tak m.in. ze względu na to, że podczas takiego przekładu należy zmienić tekstów mówiony na tekst pisany.

Podobnie jak i w przypadku innych tłumaczeń, o tym czy przekład dialogów filmowych jest udany, czy nie, nie decyduje tylko znajomość języka źródłowego przez tłumacza, ale także, a może nawet przede wszystkim dobra znajomość określonego gatunku filmowego.

Główne problemy jakie nastręcza tłumaczenie dialogów filmowych na napisy to:

  • konieczność skracania dialogów, tak aby widz nie musiał skupiać się wyłącznie na czytaniu napisów i mógł skupić się także na obrazie. Oczywiste jest, że podczas tego zabiegu, należy pozbyć się z napisów tylko tego, co nie wpłynie na zrozumienie fabuły. Jest to więc zabieg konieczny, ale trzeba do niego podejść bardzo ostrożnie.
  • konieczność upraszczania zdań oraz dopasowywania związków frazeologicznych do języka docelowego. Nie można więc bezmyślnie używać kalek językowych, gdyż nie oddają one sensu wypowiedzi.
  • zachowanie naturalności. Dialog ma być tak przetłumaczony, by oddawał on całkowicie sens wypowiedzi postaci, a równocześnie brzmiał naturalnie w języku docelowym.

Aby spełnić te wszystkie wymagania, tłumacz musi więc posiadać nie tylko doskonałą znajomość języka źródłowego, ale także duże zdolności interpretacyjne oraz znajomość kultury, a nawet danego gatunku filmowego. Dlatego też uważa się, że najlepsze tłumaczenia tworzą pasjonaci określonego gatunku lub nawet reżysera, gdyż są w stanie wychwycić wszystkie niuanse i przełożyć je na język docelowy.