Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne (inna nazwa to tłumaczenie następcze), to jeden z podstawowych rodzajów tłumaczenia ustnego, podczas którego tłumacz przekłada wypowiedź prelegenta w krótszych lub dłuższych sekwencjach.

W praktyce wygląda to tak, że tłumacz, wyposażony w notatnik i ołówek, znajduje się tuż obok osoby, której wypowiedź będzie tłumaczył. Osoba ta, podczas swej wypowiedzi robi przerwy, podczas których tłumacz, korzystając z przygotowanych notatek przekłada jego wypowiedź na język docelowy. Nie jest to jednak tłumaczenie dosłowne. Głównym celem tłumaczenia konsekutywnego nie jest bowiem przekazanie znaczenie poszczególnych wyrazów, ale całościowego sensu wypowiedzi, w taki sposób by odbiorca zrozumiał ją zgodnie z intencją mówcy. Dlatego też przekład konsekutywny jest zawsze krótszy niż wypowiedź źródłowa, gdyż zawiera syntezę najważniejszych informacji zawartych w przemówieniu.

Bardzo ważnym elementem, który wpływa na jakość tłumaczenia konsekutywnego są notatki wykonywane przez tłumacza w trakcie wypowiedzi mówcy. W notatkach tych tłumacz nie zapisuje wypowiedzi, a jedynie za pomocą symboli zapisuje słowa-klucze, a także zaznacza intencje mówcy, tak by prawidłowo je później przekazać.

Najlepszej jakości tłumaczenia konsekutywne powstają, gdy tłumaczone są długie sekwencje wypowiedzi – nawet 10 minutowe. W trakcie dłuższej wypowiedzi tłumacz ma bowiem możliwość dobrze zrozumieć sens całego przemówienia, a także odpowiednio dobrać słowa w języku docelowym. Jednakże długość tłumaczonych sekwencji zależy od ustaleń, jakie uczynią przed spotkaniem tłumacz i mówca. Bowiem zarówno jedna, jak i druga strona, mogą mieć swoje przyzwyczajenia w tym zakresie. Warto wspomnieć, że tłumacz dokonujący przekładu, wygłasza go w taki sposób jak by to on był autorem wypowiedzi (czyli mówi w pierwszej osobie i z odpowiednim zaangażowaniem emocjonalnym).

Tłumaczenia konsekutywne najczęściej wykorzystywane są podczas spotkań biznesowych, różnego rodzaju szkoleń, negocjacji, prezentacji, oficjalnych przemówień polityków, a także podczas konferencji prasowych.