Zwykłe tłumaczenia – jak je rozpoznać?

Translatoryka jest niezwykle bogatą dziedziną usług, w której da się wyróżnić nawet dość pokaźną grupę zróżnicowanych odmian. Każdy tłumacz zupełnie inaczej czuje się w zestawieniu z danym tekstem oraz posiada swoje ulubione tematy. Przed przesłaniem swojego pliku źródłowego do odpowiedniej instytucji zatem, upewnij się, czy swoją prośbę z pewnością kierujesz do właściwego tłumacza.

Jeśli stoisz przed wyzwaniem przetłumaczenia jakiegoś prywatnego pliku źródłowego w innym języku, krótkiego tekstu literackiego, listu do obcojęzycznego znajomego, czy innego rodzaju służbowej korespondencji, wybierz tłumacza, który wykona dla Ciebie zwykłe tłumaczenie. Dowiedz się, czego powinieneś od niego wymagać.

Lekkość przekładu

Niezależnie od finalnej formy przygotowanego pliku źródłowego i tego, czy będzie wymagało bardziej służbowego, czy swobodnego stylu, końcowy produkt powinien wyróżniać się lekkością i nienagannym stylem. Większość translatorów, którzy specjalizują się w zwykłych tłumaczeniach, to humaniści. Od nich zatem zależy, jak w istocie będzie prezentował się przygotowany przez Ciebie samodzielnie tekst i jak ostatecznie skonstruują podesłany w innym języku dokument.

Zachowanie przekazu

Oczywiście, oprócz wartości artystycznej oraz nienagannego stylu, tłumaczenie przygotowane na Twoje prywatne potrzeby musi trzymać się założonego przekazu. Zachowanie w całości trafnego ujęcia przewodniej myśli zatem to podstawa, bez której dobre zwykłe tłumaczenie nie powinno istnieć.

Spójność

To kolejna bardzo istotna wartość, wpływająca na ostateczny odbiór całego tłumaczenia. Aby dany materiał czytało się dobrze, szybko i łatwo, warto postawić na jasny przekaz i zgrabne przejścia myślowe. Wiadomym jest, że nie warto wykorzystywać w tekście zbyt pokrętnych zdań, które nie wnoszą do treści nic więcej oprócz długości. Z kolei zbyt krótkie wypowiedzi mogą wprowadzić do tłumaczenia niepotrzebne przystanki.

Dopasowanie

Chodzi tu w większej mierze o dopasowanie charakteru narzuconego danemu tłumaczeniu do odgórnego tematu całego tekstu. Jeśli pierwotny materiał został stworzony nie w neutralnym, ale konkretniejszym stylu, przygotowywane na jego podstawie zwykłe tłumaczenie nie powinno w żadnym stopniu odróżniać się w tej kwestii od oryginału.